The Recruitment Process

proces_rekrutacyjny

1. ZGŁOSZENIE
Wysyłając swoje CV do nas, spodziewaj się telefonu od naszego konsultanta, w ciągu kilku najbliższych dni. Po wstępnej rozmowie kwalifikacyjnej stajesz się kandydatem PCQ Recruitment, a my udzielamy Ci niezbędnych instrukcji odnośnie rejestracji zawodowej w NMC/ABA, pracownicy PCQ Recruitment czuwają nad poprawnością dokumentacji.

 

2. PRZYGOTOWANIE REJESTRACJI NMC/ABA
Dokumenty powinny zostać skompletowane w ciągu maksymalnie 2 miesięcy, według załączonej instrukcji NMC/ABA. Konsultanci PCQ Recruitment służą konsultacjami na tym etapie współpracy. Osoby posiadające rejestrację NMC/ABA w momencie zgłoszenia mogą liczyć na podjęcie pracy już w ciągu 2 -3 tygodni od zgłoszenia.

Równolegle z przygotowaniem rejestracji, każdy kandydat powinien intensywnie ćwiczyć angielski pod kątem rozmowy kwalifikacyjnej oraz podjęcia pracy.

3. PRZYGOTOWANIE DO ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH
Rozmowy kwalifikacyjne z pracodawcami odbywają się co 1-2 miesiące w Polsce. PCQ Recruitment przygotowuje Państwa do tych rozmów wysyłając m.in. materiały do nauki oraz wskazówki do rozmowy. Osoby przystępujące do rozmów powinny być minimum w trakcie rejestracji NMC. Rozmowy kwalifikacyjne odbywają się w języku angielskim. Wymagany poziom angielskiego to minimum intermediate. Wymagana ogólna znajomość terminologii medycznej.

4. PRZYSTĄPIENIE DO ROZMOWY Z PRACODAWCĄ
Rozmowy z pracodawcą odbywają się najczęściej w Polsce osobiście lub w niektórych przypadkach przez telefon lub Skype. Podjęcie pracy może nastąpić od 2 tyg. do 3 miesięcy od rozmowy w zależności od indywidualnej sytuacji kandydata. Bardzo przestrzegamy terminów i prosimy kandydatów o respektowanie ich.

5. PODJĘCIE PRACY / PROCEDURY PRZEDWYJAZDOWE
Sukces na rozmowie kwalifikacyjnej związany jest z poziomem angielskiego, kwalifikacjami i ogólną energią kandydata. Jeśli rozmowa będzie sukcesem otrzymujesz ofertę pracy. W zależności od wymogów pracodawcy przystępujemy do procedury CRB, dostarczamy referencje w wymaganej formie, formularze zgłoszeniowe oraz inne wymagania dla poszczególnych pracodawców. Ustalamy datę podjęcia pracy, potwierdzamy przyjazd i zakwaterowanie